BİLİMSEL PROGRAM


1 KASIM 2018 / Perşembe

KAYIT 08:30 - 09:00
AÇILIŞ 09:00 - 10:45

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Açılış Konuşmaları
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Zerrin Çelik :
Hoşgeldiniz

Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ali Haberal
Başkent Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Haberal
Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Özcan Yağcı:
Sağlıkta İletişim
ARA 10:45 - 11:00
1. OTURUM 11:00 - 12:10
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. N.Y. Yalım

Ahlaki Gelişim Kuramları ve İletişimdeki Önemi
Prof. Dr. N. Yasemin Yalım

Hasta ile İletişimin Psiko-Sosyal Boyutu
Prof. Dr. Fatma Işıl Bulut

İletişimde Öfke Kontrolü
Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu

Tartışma

ÖĞLE ARASI

12:10  - 13:00  Sergi: Cumhuriyetin İlk 15 yılında Sağlık   Bakanlığının yayın Faaliyetleri   

2. OTURUM 13:00 - 13:50
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. K. Ersoy

Kültürden Sağlıkta İletişime Etik Bakış
Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Vedat Yıldırım

Sağlıkta İletişim Yönetiminde İdari Sorumluluk
Prof. Dr. Erhan Büken

Tartışma
ARA 13:50 - 14:05
SÖZLÜ BİLDİRİLER 14:05 - 15:20

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. G. Kızıltan
Doç. Dr. O.C. Çırakoğlu

1.Sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşların sosyal medya kullanım durumları
Mehmet Akif Sezerol

2. Tıp etiği eğitiminde simülasyon: Hassasiyet okurunun temel rolü
Şükrü Keleş
3. Tıp Fakültesi Dönem 1-2-3 Öğrencilerinin İletişim ve Empati Becerilerinin Değerlendirilmesi
Seyhan Demir Karabulut
4. Bir üniversite hastanesinde fiziki şartlarla ilgili düzeltici faaliyetlerin hasta şikayetlerine yansımasının değerlendirilmesi
M.Gökhan Eminsoy
Tartışma

SLOGAN YARIŞM ASI ÖDÜL TÖRENİ

15:30-15:50

2 KASIM 2018 / CUMA

   
1. OTURUM 09:00 - 10:10
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. N. Örnek Büken

Sağlık Hizmetlerinde Profesyonel İletişim
Prof. Dr. Selma Aydın

Sağlık Hizmetlerinde Ekip Çalışması ve İletişim
Doç. Dr. Ertan Kahramanoğlu

Tıp Etiği Çerçevesinde Sağlıkta İletişim
Doç. Dr. Funda Gülay Kadıoğlu

Tartışma

ARA  10:10 - 10:25
2. OTURUM 10:25 - 12:00

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. H.N. Özhan Elbaş

İletişim Sorunlarına Neden Olabilecek Etik İhlaller
Prof. Dr. Nüket Örnek Büken

Sağlık Okur-yazarlığı İletişimi Nasıl Etkiliyor
Öğr. Gör. Didem Hekimoğlu Tunçeli

Evde Bakım Hizmetlerinde İletişim
Prof. Dr. Hatice Nalân Özhan Elbaş

Tartışma

ÖĞLE ARASI 12:00 - 12:30 Sergi: Cumhuriyetin İlk 15 yılında Sağlık   Bakanlığının yayın Faaliyetleri   
3. OTURUM 13:00 - 14:10

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. R. Tayfun

Vulnerable Gruplarda İletişim
Prof. Dr. Recep Tayfun

Hasta ve Hemşire; Bir iletişim Süreci
Doç. Dr. Ebru Akgün Çıtak

Hasta-Eczacı İletişimi
Gizem Gülpınar

Tartışma

ARA 14:10 - 14:25
SÖZLÜ BİLDİRİLER 14:25 - 15:10

Oturum Başkanları:
Doç. Dr. G. S. Gençtürk Hızal
Doç. Dr. E. Akgün Çıtak

  1. Ankara ilinde onkoloji/hematoloji pratiği yapan hekimlerle hastaları arasındaki iletişim ve etik sorunların değerlendirilmesi
    Alper Bulut
  2. Klinisyen hemşirelerde uzmanlık eğitiminin sahaya yansıması
    Özlem Güvenir Özpekin
  3. Türkiye'de Yabancı Uyruklu Hastalarla iletişim ve Sağlık Turizmi
    Dr. Mohamed Ahmed Mohamed
Tartışma
KAPANIŞ  

Bilimsel Programı PDF Formatında İndirmek İçin Tıklayınız!