SEMPOZYUM KONULARI


İletişimin Sağlıktaki Yeri
Sağlık Personelinin Meslek İçi İletişimi
Hasta Hekim İletişimi
Hasta Hemşire İletişimi
Sağlık Hizmeti Çıktılarının Getirdiği Süreçlerde İletişimin Rolü
Sağlık Çalışanı ve İletişim Etiği
Hasta Hakları/Beklentileri
Sağlık Çalışanı Hakları/Beklentileri
Medya ve Sağlık İlişkisi
Sağlık Alanında İdari Beklentilere İletişimin Etkisi
İletişim Sorunlarının Getirdiği Hukuki Süreçler

SEMPOZYUMA BİLDİRİLİ KATILIM


Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 3 Ekim 2018
Bildirilerin Gönderilmesi: Bildirilerin sempozyum web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.