KURULLAR


Sempozyum Onursal Başkanları:
Prof. Dr. Mehmet Haberal (Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Ali Haberal  (Başkent Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Korkut Ersoy (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eski Dekanı)

Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Zerrin Yılmaz Çelik
Prof. Dr. Erhan Büken
Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Vedat Yıldırım
Öğr. Gör. Dr. Zehtiye Füsun Yaşar
Uzm. Dr. Seyhan Demir Karabulut

Bilimsel Danışma Kurulu
(Unvan ve soyadı alfabetik sırası ile)

 1. Prof. Dr. Berna Arda (Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı)
 2. Prof. Dr. Fatma Işıl Bulut (Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü)
 3. Prof. Dr. Erhan Büken (Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı)
 4. Prof. Dr. Nüket Örnek Büken (Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı)
 5. Prof. Dr. Zerrin Yılmaz Çelik (Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı)
 6. Prof. Dr. Korkut Ersoy (Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü)
 7. Prof. Dr. Hatice Nalân Özhan Elbaş (Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü)
 8. Prof. Dr. Kudret Güven (Başkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekanı)
 9. Prof. Dr. Gül Kızıltan (Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyet Bölümü)
 10. Prof. Dr. Serap Şahinoğlu Kuş (Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Anabilim Dalı)
 11. Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu (Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanı)
 12. Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin (Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü)
 13. Prof. Dr. Recep Tayfun (Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
 14. Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman (Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı)
 15. Prof. Dr. Özcan Yağcı (Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekanı)
 16. Prof. Dr. N. Yasemin Yalım (Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi,  Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı)
 17. Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu (Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü)
 18. Doç. Dr. Ebru Akgün Çıtak (Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü)
 19. Doç. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal (Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Tasarım Programı Bölüm Başkanı)
 20. Doç. Dr. Funda Gülay Kadıoğlu (Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı)
 21. Doç. Dr. Ertan Kahramanoğlu (Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü)
 22. Doç. Dr. Gürkan Sert (Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı)
 23. Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet Emin Akgül (Başkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü)
 24. Dr. Öğr. Üyesi  Murat Aksu (İstanbul Aydın Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı)
 25. Dr. Öğr. Üyesi  Nüket Kutlay (Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı)
 26. Dr. Öğr. Üyesi  Betül Akbuğa Özel (Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı)
 27. Öğr. Gör. Dr. Zehtiye Füsun Yaşar (Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı)

 

Sempozyum Sekreterleri:
Dr. Öğr. Üyesi  Rıfat Vedat Yıldırım
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve  Etik Anabilim Dalı
rvyildirim@baskent.edu.tr
Uzm. Dr. Seyhan Demir Karabulut
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik  Anabilim Dalı
sdkarabulut@baskent.edu.tr